T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Amasya Gümüşhacıköy İlçe Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyonumuz

 
GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ1.png
VİZYON

  Yurttaşların bireysel ve yaşam boyu eğitim çabalarını, toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını sağlamak, çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve her düzeyde resmi eğitimi ve öncelikle bulunduğumuz yöre başta olmak üzere toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasını desteklemek

        Hizmet verilen yöre halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı yaratmak, güçlendirmek ve geliştirmek, toplumun her yaş ve her kesimine bu yönde fırsat eşitliği yaratmak, toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturmak ve bu bilincin geliştirilmesini, somut olmayan yerel kültür mirasın toplanmasını, düzenlenmesini, korunmasını, kullandırılmasını, kültürler arası diyaloğu geliştirmeye katkı sağlamaktır.


MİSYON

Bilgi çağında, bilginin güç olduğu gerçeğinden hareket ederek, okuryazar bilgi toplumu yaratılmasına katkı sağlamak ,okumayı   desteklemek,hizmet verdiğimiz toplumu oluşturan bireylerin başta basılı olmak üzere her tür bilgi kaynağına ulaşmasını sağlayarak, halk kütüphanelerinin evrensel amaçları olan her yaş ve kesimden halkın eğitim,bilgi,kültür gelişimini destekleyerek ve boş zamanlarını değerlendirmesine katkı sağlamaktır